Choď na obsah Choď na menu
 


 KONCEPCIA  VÝCHOVY  MLADÝCH  HRÁČOV KATEGÓRIE  U11

Obrázok

__________________________________________________________

 Motto

     Rastieme iba vtedy, keď sa snažíme dostať ďalej, než sú hranice toho, kde už stojíme.

_________________________________________________________

 

Cieľ 

     Komplexne vychovávať a pripravovať mladých hráčov na prechod do vyššej vekovej kategórie. Pripravovať v zmysle zlepšovania kvality jednotlivých individuálnych herných činností hráča.

Heslo

     Silné stránky hráča robiť ešte silnejšími, slabšie zlepšovať!

Vlastnosti osobnosti hráča

     Disciplína, tolerancia, úcta, skromnosť, vôľa učiť a zlepšovať sa.

Charakteristika osobnosti trénera

     Najdôležitejšie je milovať svoje družstvo,  veriť mu a neustále učiť hráčov chcieť. Tréner by mal dbať na svoju odbornosť, pripravenosť, zásadovosť, dôkladnosť, no i sebareflexiu svojej osoby a svojich rozhodnutí.

Družstvo

     Traja tréneri (hlavný tréner, asistent trénera, tréner brankárov - asistent trénera II.), vedúci družstva. Ideálny počet hráčov v družstve U11 je 24. hráčov, ktorí by mali byť zväčša v tréningovom procese rozdelení na dve skupiny po 12. jednotlivcov. Každej skupine sa venuje jeden tréner, pričom obsah môže, no nemusí byť rovnaký.

Výber nových hráčov

     Zatiaľ problematická otázka. Na výber nových hráčov využívame akcie Rodinného futbalu určené pre rodiny, ktoré organizuje FC Spartak Trnava spolu so spoločnosťou E-on. Druhá možnosť je organizovanie prípravných zápasov, či miniturnajov určených pre oblastné a krajské kluby na ktorých možno odhaliť nové talenty. Výborným krokom by bola spolupráca s materskými škôlkami, kde je možnosť už v rannom veku dieťaťa vzbudiť záujem o šport ako taký.

Podporovaný smer herného myslenia hráča 

          S loptou:

     1. Hraj dopredu (prihrávka, súboj 1:1)

     2. Hraj do šírky (prihrávky do strán)

     3. Hraj dozadu (pomocné a spätné prihrávky)

          Bez lopty:

     1. Sleduj stále ťažisko hry (loptu), zmenšuj ihrisko (šírka - hĺbka), útoč na loptu

     2. Preber hráča, ak má loptu prinúť ho hrať späť alebo do šírky

     3. Komunikuj s najbližším spoluhráčom

Tréningové princípy

     Odstraňovať zlé pohybové návyky hráčov, ak je to možné pracovať s loptami, prvoradý je nácvik jednotlivých herných činností, najskôr začínať pomalými pokusmi - potom cvičenie zrýchľovať, dôležitosť prvého dotyku s loptou, využívanie rôznych foriem cvičení, avšak za predpokladu pochopenia tej predošlej, udržiavanie pozitívnej atmosféry počas tréningu, vychádzať zo základného herného tvaru - trojuholník (zaraďovať aj ostatné tvary), využívanie malých prípravných hier (od 1:1 po 4:4), dôraz na rozvoj rýchlostných a koordinačných schopnosti.

Stavba štandardnej tréningovej jednotky

1. Oboznámenie s obsahom tréningu, (v zlom počasí prebieha v kabíne)

2. Rozohriatie, (postupné pripravenie organizmu na záťaž prostredníctvom poklusu)

3. Rozcvičenie, (bežecká abeceda rôznymi formami, bez "strečingu")

4. Prípravná časť, (jednoduché prípravné cvičenia I. typu, "pociťovanie lopty")

5. Hlavná časť, (hlavný obsah tréningovej jednotky, PC, HC PH)

6. Záverečná časť, (ukľudnenie organizmu, výklus, strečing, potlesk)

Špecializované tréningy brankárov

     Organizované 1x do týždňa s trénerom brankárov. V klasických tréningových jednotkách s družstvom vykonávajú brankári tejto kategórie rovnaký obsah ako hráči. V dnešnom futbale je veĺmi dôležité, aby brankár vedel hrať nohou na vysokej úrovni.

Tréningy výberových skupín

     Organizované 1x do mesiaca s dvomi trénermi. Výber tvoria vysoko talentovaní hráči kategórie U10 a U11. Tréning prebieha v tréningovom centre prípraviek a nesmie kolidovať s tréningom žiadnej spomínanej vekovej kategórie.

 

 

 ________________________________________________________

 

 

ZOPÁR MÚDROSTÍ NA ZAMYSLENIE

 

     Maj vždy na pamäti, že tvoje vlastné odhodlanie uspieť je dôležitejšie než všetko ostatné.  (Abraham Lincoln) 

 

      Nesnaž sa prekonať ostatných, ale sám seba. (Cicero)

 

    Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie.

                                                                                                (Konfucius)

      Neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť. Neuspieť nieje hanba. Hanba je báť sa vstať a skúsiť to znova. (Benjamin Barber)